Cégének külföldi ügyfelekkel kell tárgyalnia? Esetleg nap mint nap kommunikálnia kell külföldi megbízókkal?

Cégünk Önnek is kínál kedvező megoldást!

 

70 órás egységekre osztott tanfolyamainkat igény szerint az adott vállalkozás illetve cég telephelyén is lebonyolítjuk!

 

Alapfok I.

Ţ    a mindennapi kommunikációban gyakran használt szófordulatok gyors elsajátítása

Ţ    képesség alapszintű társalgás lefolytatására

Ţ    alapszinten igény szerinti szakterületen üzleit levelezés

 

Alapfok II.

Ţ    bővítik szókincsüket, nyelvtani ismereteiket

Ţ    alapszinten választékosan fejezik majd ki magukat a mindennapi társalgásban

Ţ    fejlesztjük szakmai szókincsüket, kommunikációs illetve levelezési ismereteiket

Ţ    ez a szint azonban magába foglalhatja az alapfokú állami nyelvvizsgára való hatékony felkészítést is!

 

Középfok I.

Ţ    a nálunk tanulók szókincse gyarapszik, elegendő a középfokú írásbeli állami nyelvvizsga letételéhez

Ţ    a nyelvtani ismeretek pontosabbak lesznek, letisztulnak

Ţ    a tanfolyam során nyelvvizsga előkészítő teszteket használunk fel

Ţ    a tanfolyam sikeres elvégzésével a tanuló felkészül a középfokú írásbeli állami nyelvvizsga letételére.

 

Középfok II.

Ţ    a tanuló szókincsének hatékony bővítése, kommunikációs készségének fejlesztése a fő cél

Ţ    a nálunk tanulók gazdagítják szókincsüket

Ţ    gyakorolják a mindennapi igényes társalgást

Ţ    önállóan véleményt nyilvánítanak tapasztalataikról

Ţ    folyékonyan, középfokon megértetik magukat

Ţ    alkalmassá válnak a középfokú szóbeli állami nyelvvizsga letételére

 

Felsőfok I.

Ţ    a tanuló nyelvtani ismetetei pontosabbá válnak

Ţ    szókincs bővül

Ţ    felsőfokon képes szófordulatokat használni

Ţ    készen áll arra, hogy nyelvvizsgára felkészítő feladatokkal megkezdje a felkészülést a felsőfokú állami nyelvvizsgára

 

Felsőfok II.

Ţ    felkészülés a felsőfokú írásbeli állami nyelvvizsgára

Ţ    kifejlesztjük az írásbeli nyelvvizsgán előforduló feladatok hatékony megoldására való készséget

Ţ    felsőfokon képes folyamatos levelezési kapcsolatot fenntartani üzletfelekkel

Ţ    a felsőfok II. szint megkezdése előtt célszerű tehát a felsőfok I. szintet elvégezni.

 

Felsőfok III.

Ţ    szókincsgyarapítás az elsődleges cél

Ţ    lehetővé válik az igényes kommunikáció felsőfokon

Ţ    a tanuló képes az egyes tudományos témákról véleményét kifejteni

Ţ    gazdag szókincséből a szituációnak megfelelően választja ki a leginkább odaillő szót

Ţ    folyamatosan képes igényes szinten kommunikálni

Ţ    alkalmas tárgyalások pontos, szakszerű levezetésére, valamint kellő előkészületek segítségével akár tolmácsolásra is.